Tag: podatki

Podatki dochodowe – ogólnie, rodzaje kumulacji

Instytucje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) są do siebie zbliżone. Wbrew brzmieniu tytułów obu ustaw na ich gruncie nie zawsze mamy do czynienia opodatkowaniem dochodu. Co do zasady dochód to jest przychód pomniejszony o koszty działalności. W związku z powyższym w Read more…

Koniec lokat antybelkowych

30 marca 2012 r. wszedł w życie jeden artykuł nowelizacji ustawy o grach hazardowych z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 134, poz. 779) wprowadzający obowiązek zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe o niskich wygranych naczelnikowi urzędu celnego, a od 31 marca 2012 r. obowiązuje zmieniony artykuł 63 Ordynacji Podatkowej w związku Read more…

Zwolnienia z podatku od spadku i darowizn dla najbliższych

Podatek jest to świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub samorządu o charakterze przymusowym i powszechnym. Jest ono bezzwrotne i nieodpłatne, pobierane na podstawie przepisów prawnych. Określają one warunki, wysokość oraz terminy płatności tych należności. Wyróżnia się następujące cechy podatku. Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego skalą i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju. Read more…

Podatek od czynności cywilno – prawnych

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych,  regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych.” Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, wymienione wyraźnie w ustawie. Zgłoszenie czynności cywilnoprawnej do opodatkowania to potoczne zarejestrowanie umowy w urzędzie skarbowym. Ustawa określa czynności cywilnoprawne, które mają zostać opodatkowane PCC. Opodatkowaniu podlegają zwłaszcza umowy, jak i aneksy Read more…

TAX FREE – zwrot podatku VAT podróżnym

Wybierając się w podróż za granicę, przy zakupie pewnych produktów możemy liczyć na zwrot podatku VAT. Jest to tzw. usługa TAX FREE czyli  możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanymi podróżnymi, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE.  Zwrot podatku VAT podróżnym spoza UE może być dokonany przez sprzedawców towarów lub odrębnych pośredników prowadzących Read more…

Podatek od spadków i darowizn – zarys

Podatek od spadków i darowizn, czyli opodatkowane nabycie rzeczy lub praw majątkowych. Kilka uwag natury historycznej żeby zrozumieć dlaczego tak jest jak jest. Tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn z 1983 r. pochodzi z 2009 r. Skąd się wziął ten podatek ? Wiadomo, że zdarzenia najbardziej spektakularne są dla organu podatkowego zdarzeniami najbardziej Read more…

Zmiany w ordynacji podatkowej

Nowelizacja dwóch ustaw – Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mają ułatwić składanie deklaracji podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w formie elektronicznej. Ponadto nastąpi zmiana zasad ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną. Ostatnią ważną zmianą jest Read more…

Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z reklamy w firmie warto przyjrzeć się podstawowym uregulowaniom prawa podatkowego, które dotyczą możliwości uznania przez przedsiębiorców wydatków na reklamę za koszty uzyskania przychodów. Obecnie polskie przepisy podatkowe nie definiują reklamy. Z tego względu należy sięgnąć do definicji słownikowej. Zgodnie z nią reklama stanowi każde działanie, które ma na celu Read more…

Podatki lokalne i przykładowe ich stawki w 2010

Podatki lokalne jest to grupa podatków, stanowiących dochody własne gmin. Rady poszczególnych gmin mają prawo do ustalania ich wielkości w zależności od stawek maksymalnych, które zawarte są w ustawie o podatkach lokalnych i rozporządzeniu odpowiedniego ministra. Dodatkowo wyznaczając kwotę podatku rady gmin powinny kierować się interesem gminy i jej mieszkańców. Do podatków lokalnych należą: podatek Read more…