Tag: pojazd

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej w zakresie OC pojazdów mechanicznych

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  Nowelizację tą podpisał Prezydent RP w dniu 7 września 2011r., przy czym wprowadzone zmiany mają obowiązywać od 11 lutego 2012r., za wyjątkiem zmian dotyczących wyższych kar za brak ubezpieczenia OC, które weszły Read more…