Tag: postępowanie cywilne

Nowe prawo pocztowe

Najważniejszą zmianą w prawie wchodzącą w życie z nowym rokiem (1 stycznia 2013 r.) jest prawdopodobnie nowa ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529). Według jego zapisów Poczta Polska nie będzie miała już monopolu na listy do 50 g, a za trzy lata zostanie ogłoszony przetarg na nowego usługodawcę Read more…

Zażalenie musi być

15 listopada 2012 r. zaczął obowiązywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt SK 20/11 (Dz.U. 2012, poz. 1254). Trybunał stwierdził, że art. 3941 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 2 maja 2012 r., w zakresie, w jakim nie przewidywał zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji Read more…

Zmienione formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym

6 listopada 2012 r. to dzień wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym z dnia 5 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1148). Zmiany formularzy mają charakter techniczny. Nowelizacja ma usunąć wątpliwości związane ze sposobem wypełniania formularzy w przypadku, gdy wnioskodawca Read more…

Należności dla świadków, stron i innych uczestników postępowania ujednolicone we wszystkich postępowaniach

Od 5 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy Kodeks Postępowania Karnego i niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1101). Zmiana wprowadza kompleksowe uregulowanie zwrotu wszelkich kosztów stawiennictwa świadków i innych osób wzywanych w toku postępowań. Ujednolica zasady zwrotu świadkowi kosztów podróży i innych należności, niezależnie od tego, w jakim Read more…

Nowy formularz europejskiego nakazu zapłaty

Od 23 października 2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.UrzUEL.2012.283.1). Nowy formularz ma na celu jego zaktualizowanie i poprawę stosowania rozporządzenia w praktyce, a także ułatwienie elektronicznego stosowania Read more…

Cyfryzacja wchodzi coraz bardziej do polskich sądów

1 października 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1070). Ma to związek z coraz śmielej wchodzącą cyfryzacją do polskich sądów oraz nagrywaniem rozpraw sądowych. W czasie posiedzenia każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub gdy Read more…

Obciążanie spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy niezgodne z Konstytucją

3 sierpnia 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt P 8/12 (Dz.U. 2012, poz. 888), w którym to Trybunał orzekł, iż art. 491 zdanie drugie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych- w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r. do 29 grudnia Read more…

Kosmetyczne zmiany w przepisach o doręczaniu pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dnia 12 lipca 2012 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2012, poz. 758). W powyższym rozporządzeniu nastąpiły kosmetyczne zmiany. Pełnomocnik pocztowy będzie mógł odebrać pisma na poczcie, ale nie w urzędzie gminy. Po zmianach przepis zawierający katalog podmiotów uprawnionych do odbioru Read more…

Zasada formalizmu procesowego i niektóre inne zasady postępowania cywilnego;przedmiot postępowania cywilnego

Zasada formalizmu procesowego Jeśli postępowanie cywilne jest zorganizowanym przez prawo działaniem ludzkim, to konieczną jest odpowiednia organizacja tego postępowania (gdzie, kiedy i w jakiej formie). Gdyby nie zasada formalizmu to panowałby bałagan. Trzy elementy składają się na zasadę formalizmu: 1. Forma 2. Miejsce 3. Czas FORMA Obowiązek przestrzegania wymogów formalnych jest uciążliwy. Jednak jeśli sami Read more…

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części dotyczącej postępowania zabezpieczającego

       W dniu 3 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać obszerna nowela Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) wraz z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 16 września 2011 r. Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 233, poz. 1381). Nowela nie tylko zmieniła przepisy ogólne i postępowanie rozpoznawcze, ale także zmieniła nieznacznie przepisy Read more…