Tag: postępowanie egzekucyjne

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego

W dniu 3 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać obszerna nowela Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) wraz z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 16 września 2011 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 233, poz. 1381). Nowela zmiana oprócz postępowania rozpoznawczego dość znacznie postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne zmieniło się zwłaszcza Read more…

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika

Przepisy dotyczące prowadzenia egzekucji przeciwko małżonkowi są rozmieszczone w wielu miejscach. Zgodnie z art. 7761 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia Read more…

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest instytucją regulowaną przez Kodeks postępowania cywilnego. Pozwala na badanie przez sąd czy komornik wykonuje swoje powinności prawidłowo. Postępowanie komornika regulowane jest w szczególności przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Skarga na czynności komornika nie służy do zaskarżania tytułu wykonawczego pod względem merytorycznym (do tego służy Read more…

Powództwa przeciwegzekucyjne

Instytucję powództwa przeciwegzekucyjnego reguluje Kodeks postępowania cywilnego w art. 840-843. Powództwo przeciwegzekucyjne jest to powództwo, z którego skorzystać możemy w toku postępowania egzekucyjnego. Prawo do zastosowania tego powództwa przysługuje dłużnikowi lub osobie trzeciej. Daje ono wspomnianym podmiotom możliwość obrony przed prowadzoną egzekucją gdy narusza ona ich prawa. Wyróżnia się dwa rodzaje takich powództw: powództwo opozycyjne Read more…

Postępowanie egzekucyjne przeprowadzane przez ZUS

Wszelkie zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( w tym kary za niepłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itp.) podlegają przymusowemu uiszczeniu. Dlatego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek, odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, opłaty dodatkowej oraz opłaty prolongacyjnej podlegają postępowaniu egzekucyjnemu w administracji lub Read more…

Niechciany lokator

Co zrobić w wypadku kiedy kupiłem  mieszkanie na licytacji komorniczej razem z lokatorem? Jak mam się go pozbyć, aby sam dobrowolnie opuścił mieszkanie? Zazwyczaj na dobrowolne opuszczenie mieszkania przez niechcianego lokatora nie ma co liczyć. W tym wypadku lokatorem jest właściciel, który stracił swoje mieszkanie, w wyniku czego sprzedawcą lokalu stał się komornik. W takiej Read more…

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

W obecnym stanie prawnym są dwa systemy działania w tym zakresie, gdyż z dniem 20 stycznia 2005 r. zmieniła się regulacja dotycząca uprawnień wierzyciela co do egzekucji z majątku wspólnego (zmieniły się przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, które pociągnęły za sobą zmiany w procedurze cywilnej). Kwestia nadawania klauzuli małżonkowi dłużnika jest uregulowana w art. 787 Kodeksu Postępowania Read more…

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Egzekucja wynagrodzenia jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, uregulowana jest przepisami stosowanymi przy innych sposobach egzekucji np. egzekucji z wierzytelności, egzekucji z emerytur i rent oraz zasiłków ubezpieczenia społecznego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia umożliwia wierzycielowi w miarę szybkie odzyskanie swojej należności. W rozumieniu przepisów egzekucji z wynagrodzenia wynagrodzenie za pracę jest płatnym okresowo świadczeniem, należnym pracownikowi Read more…

Kupiłem samochód zajęty przez komornika

Co zrobić, kiedy parę dni po kupnie auta otrzymujemy pismo, iż samochód przez nas zakupiony jest zajęty przez komornika (dłużnikiem w tym przypadku jest sprzedający). Niestety, należy podjąć czynności prawne, aby komornik nie zabrał nam auta. Przede wszystkim komornik powinien spełnić określone warunki i zadbać, aby dokonane zajęcie było oczywiste i łatwe do stwierdzenia dla Read more…