Tag: postępowanie polubowne

Zapis na sąd polubowny a pozew do sądu

Sądownictwo polubowne ( arbitrażowe) jest alternatywnym rozwiązaniem dla sądów państwowych. Rozstrzyganie sporów  w sądzie polubownym następuje poprzez przekazanie spraw do rozstrzygnięcia  w drodze zapisu na sąd polubowny. Sądownictwo polubowne charakteryzuje się dużą swobodą w kształcie samego postępowania. Strony postępowania mają ogromny wpływ na zasady na jakich postępowanie to będzie się toczyć. Zapis na sąd polubowny Read more…