Tag: pozwy zbiorowe

Pozwy zbiorowe – treść pozwu, kaucja

Treść pozwu Pozew powinien spełniać wymogi określone w art. 126 i 187 KPC, a ponadto powinien zawierać: 1)wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym 2)wskazanie okoliczności uzasadniających roszczenia jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, w których występuje co najmniej 10 osób, a w przypadku roszczeń pieniężnych zasady ujednolicenia wysokości roszczeń Read more…

Pozwy zbiorowe – roszczenia pieniężne, właściwość sądu, reprezentant grupy

Radca prawny Jolanta Budzowska w artykule „Pozwy zbiorowe: co przepis to wątpliwość” opublikowanego w Rzeczpospolitej z dnia 9 lipca 2010 r. uważa, że nie będzie możliwości uznania roszczeń rodzin ofiar zawalenia się hali wystawowej w Katowicach czy rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Mec. Budzowska uważa, że uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie będzie możliwe na Read more…

Pozwy zbiorowe – przedmiot ustawy

Instytucja tzw. „pozwów zbiorowych” została uregulowana ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 10.7.44), która weszła w życie w dniu 19 lipca 2010 r. Ta instytucja została praktycznie kompleksowo uregulowana w powyższej ustawie odsyłając w zakresie nieuregulowanym do Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Powyższa ustawa nie zmieniła KPC, zmieniając Read more…