Tag: prawa autorskie

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw  autorskich: osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste nie podlegają zbyciu ani zrzeczeniu, są ściśle i nierozłącznie związane      z   twórcą dzieła. Natomiast prawa autorskie majątkowe można zbyć zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wyraźnie stwierdza, że twórcy przysługuje Read more…

Prawo fotografowania

Prawo do fotografowania jest uzależnione od  dwóch czynników a mianowicie od obiektu fotografowania oraz od  celu w jaki dane zdjęcie będzie wykorzystane. Najczęstsze wątpliwości w zakresie prawa do fotografowania  dotyczą fotografowania wizerunku osób. Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Cywilnego, wizerunek osoby uznawany jest za jej dobro osobiste, w związku z tym istotny staję się fakt Read more…

Nowelizacja w prawie autorskim

W maju tego roku Sejm uchwalił poprawki w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany te zostały wprowadzone na wniosek Trybunału Konstytucyjnego, którego głównym zarzutem były zapisy odnoszące się do trybu postępowania przed komisją prawa autorskiego. Nie spełniały one wymogów konstytucyjnych. Wprowadzono 27 poprawek o charakterze redakcyjnym. Funkcjonowanie „tabel wynagrodzeń”, które ukazywały opłaty dla Read more…

Fotografie w sieci, a prawa autorskie.

Wraz z szerokim udostępnieniem fotografii cyfrowej, Internet zaroił się od zdjęć. Swoje dzieła zamieszczają nie tylko domorośli fotografowie amatorzy, ale też wykształceni profesjonaliści wysoko ceniący swoją pracę. Tak wielkie rozpowszechnienie fotografii, pociągnęło za sobą szereg sporów i batalii o prawa autorskie. Nieświadomy internauta spontanicznie skopiuje znalezioną w sieci grafikę, po czym zachwycony jej walorami artystycznymi Read more…

Kara za plagiat

Plagiat oznacza – w języku potocznym – kradzież utworu lub pomysłu. Plagiatem jest przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu (cudzych elementów twórczych), to znaczy ukrycia źródła ich pochodzenia. Oznacza więc kradzież intelektualną. Plagiat z założenia jest umyślny, plagiator (osoba, która dopuściła się plagiatu) przypisuje sobie cudzą twórczość. Plagiator świadomie zataja źródło pochodzenia istotnych Read more…

Ochrona własności intelektualnej. Prawa autorskie.

Własność intelektualną stanowią wszelkie zasoby i dobra niematerialne, dotyczące monopoli prawnych, chroniących przedmioty własności intelektualnej, czyli inaczej mówiąc wytwory artystyczne, naukowe czy wynalazcze określonej osoby fizycznej (prawa autorskie), jak i własności przemysłowe (patenty, wzory użytkowe, znaki fabryczne lub handlowe). Ochronę wyżej wymienionych dóbr, polskie prawo reguluje na podstawie takich dokumentów jak: Ustawa o prawie autorskim Read more…