Tag: prawa człowieka

Nowe prawa dla osób przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Od 27 lipca 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC), sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (Dz.U. 2012, poz. 802). Porozumienie przyznaje stronom uczestniczącym w postępowaniu przed Trybunałem immunitet procesowy w zakresie składanych oświadczeń Read more…