Tag: prawa pacjenta

Kiedy i jak pacjent może złożyć skargę?

Każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia skargi do określonej instytucji w przypadku gdy uzna, że jego prawa zostały naruszone. W momencie gdy pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone to może: zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki, złożyć skargę do Rzecznika Praw Read more…