Tag: prawo bankowe

Współpraca oraz wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego ustanowiona

Z dniem 26 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1385). Ustawa wdraża dyrektywę 2010/78/UE, która zwiększa integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego (kosztem coraz większej kontroli). Przewiduje współpracę oraz wymianę informacji między Komisją Read more…

Wreszcie nowa ustawa o SKOK-ach

27 października 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U. 2012, poz. 855 z późn. zmianami). Nowa ustawa zakłada w szczególności, że nadzór nad SKOK-ami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Stara ustawa z 14 grudnia 1995 r. o SKOK-ach straciła w tym samym dniu moc. Kompetencje w Read more…

Część przepisów nowelizacji ustawy weszła w życie przed jej samym wejściem w życie (sic !!)

25 października 2012 r. również weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1166). Najlepsze jest to, że te zmiany ustawy weszły w życie przed samym wejściem w życie głównej ustawy, co nastąpiło 27 października 2012 r. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu dostosowanie treści Read more…

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Z dniem 18 grudnia 2011 roku wchodzi życie znaczna nowelizacja ustawy o kredytach konsumenckich W uproszczonej definicji kredyt konsumencki jest to każdy kredyt zaciągnięty na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Zmiany w zaciąganiu kredytów konsumenckich mają na celu ujednolicenie prawa konsumentów na terenie Unii Europejskiej, a dzięki temu ułatwienie nam zaciągnięcia kredytu konsumenckiego w Read more…