Tag: prawo celne

Niewielkie zmiany w prawie celnym Unii Europejskiej

Z dniem 28 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana Rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.UrzUEL.2012.336.1). Zmiana m.in. przewiduje możliwość potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów, które zostały przewiezione z jednego punktu w państwie członkowskim do innego punktu w Read more…

Drobne zmiany w prawie celnym

25 października 2012 r. to data początku obowiązywania zmiany ustawy Prawo Celne z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1116). Zmiana m.in. dostosowuje krajowe przepisy dotyczące poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do prawa unijnego ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny poprzez zniesienie tych opłat. Nowelizacja zawiera także zmiany Read more…

Prawo celne w UE

Unia celna stanowi podstawę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przepisy prawa celnego znajdują się w  Unijnym Kodeksie Celnym. Opiera się on przede wszystkim na założeniu, że każdy towar, który został legalnie wyprodukowany lub udostępniony do obrotu, spełniając uprzednio wszystkie wymagania formalne związane z przywozami w jednym z państw członkowskich, powinien mieć zagwarantowany swobodny przepływ na terenie wszystkich Read more…