Tag: prawo finansowe

Wprowadzenie wyłączeń stosowania tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjnej

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowela ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1530) przewidująca, że w wyjątkowych sytuacjach nie będą stosowane tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjne, czyli ograniczenia wynikające z przekroczenia tzw. pierwszego i drugiego progu ostrożnościowego, tj. odpowiednio 50 proc. Read more…