Tag: prawo korporacyjne

Wyższa opłata za udział w egzaminie notarialnym

Od 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz.U. 2012, poz. 1478). Podwyższa ono opłatę egzaminacyjną za udział w egzaminie notarialnym do wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchylono jednocześnie poprzednie rozporządzenie z 2005 Read more…

Wyższe opłaty za egzamin na adwokata i radcę prawnego

Również 20 listopada 2012 r. weszły w życie nowelizacje dwóch aktów prawnych, mianowicie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim (Dz.U. 2012, poz. 1234) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim z 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1235). Podwyższono opłatę za udział Read more…