Tag: prawo medyczne

Drobna zmiana w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Również od 31 grudnia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1459). Celem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest zapewnienie odpowiedniego składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2013 r. Nowelizacja przewiduje, że od tej daty w zespołach tych będą mogli pracować Read more…

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

30 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1506). Nowelizacja wprowadza m.in. zapis, że recepty wypisywane od stycznia będą miały nowe, 22-cyfrowe kody, a nie, jak do tej pory, 20-cyfrowe. Możliwe będzie także pozyskiwanie z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Read more…

Zmiana dyrektywy w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Od 16 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana dyrektywy Parlamenu Europejskiego i Rady (UE) 2001/83/WE w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii z dnia 25 października 2012 r. (zmiana dokonana dyrektywą 2012/26/UE – Dz.UrzUEL.2012.299.1). Ma ona na celu wprowadzenie automatycznej procedury na wypadek wystąpienia szczególnych kwestii bezpieczeństwa, aby zapewnić ocenę problemu i zajęcie się nim we wszystkich Read more…

Nowelizacja kontrowersyjnej ustawy refundacyjnej

Dnia 12 maja 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, czyli nową ustawę refundacyjną. Wywołała ona burzę w środowiskach lekarskich, farmaceutycznych i prawniczych. Ustawa refundacyjna m.in. w znaczny sposób ograniczyła listę leków refundowanych, wprowadziła zakaz reklamy działalności aptek,  a także zakaz sprzedaży leków po obniżonej cenie, Read more…