Tag: prawo morskie

Inne niewielkie zmiany w prawie wchodzące w życie 31 grudnia 2012 r.

31 grudnia 2012 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks Morski nowelizacją ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1069) oraz w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym oraz w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia Read more…

Dekret o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju uchylony

27 grudnia 2012 r. to data wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski (Dz.U. 2012, poz. 1398). Zasadniczym celem ustawy jest wyeliminowanie z obowiązującego porządku prawnego przepisów, które z punktu widzenia teorii prawa i tak Read more…

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich utworzona

Także 27 października 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz.U. 2012, poz. 1068). Na mocy ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej utworzony zostaje organ stały i niezależny od podmiotów, które mogą być stronami w postępowaniu dotyczącym Read more…

Zmiany w Kodeksie Morskim dostosowujące do prawa unijnego i międzynarodowego

W dniu 27 października 2012 r. weszła w życie znaczna część przepisów zmiany ustawy Kodeks Morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1069). Zmiana dostosowuje polskie prawo m.in. do przepisów unijnych, które nakładają na armatorów obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków podnoszących Read more…

Nowa ustawa o bezpieczeństwie morskim

25 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. 2011, Nr 228, poz. 1368), która zastąpiła poprzednią ustawę z 2000 r. Zgodnie z art. 1 tego aktu ustawa ta reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia, inspekcji statku, kwalifikacji i Read more…