Tag: prawo nieruchomości

Uchylono niektóre przepisy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Z dniem 4 grudnia 2012 r. weszła z życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 989). Uchylono w tej ustawie art. 35 ust. 4 i 42 oraz art. 44 ust. 11, 21 i 4. Nowelizacja ta jest spowodowana wyrokami Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy o spółdzielniach z Read more…

Zmienione formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym

6 listopada 2012 r. to dzień wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym z dnia 5 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1148). Zmiany formularzy mają charakter techniczny. Nowelizacja ma usunąć wątpliwości związane ze sposobem wypełniania formularzy w przypadku, gdy wnioskodawca Read more…

Dłuższe terminy na ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

24 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 840), która wydłuża terminy na sporządzenie wykazów nieruchomości i składanie wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w Read more…

Wiele przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych niekonstytucyjnych

20 lipca 2012 r. wszedł w życie szeroko komentowany w mediach wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt K 8/10 (Dz.U. 2012, poz. 837), w którym Trybunał stwierdził, że wiele przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodnych z Konstytucją. 24 przepisy ustawy o rodzinnych Read more…

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia użytkowania wieczystego oprócz umowy wymagany jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej. Zasadą jest, że nieruchomości państwowe i komunalne sprzedawane są lub oddawane w użytkowanie wieczyste Read more…

Czy kupujący od dewelopera będą lepiej chronieni ?

W niedzielę, czyli 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011, Nr 232, poz. 1377), potocznie zwana ustawą deweloperską. Ustawa w założeniu ma przede wszystkim chronić nabywcę mieszkania lub domu jednorodzinnego, który nabywa to lokum od dewelopera. Osoby Read more…

Czy wspólnoty gruntowe wreszcie będą uporządkowane ?

Ministerstwo Rolnictwa planuje w końcu uporządkować sprawę wspólnot gruntowych. Projekt Ministerstwa przewiduje, że uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie będą osoby fizyczne i prawne posiadające gospodarstwa rolne, w przypadku gdy nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata przed datą wejścia w żucie nowelizacji faktycznie z tych wspólnot korzystały. Jeśli natomiast do takiej wspólnoty będą należeć lasy, grunty Read more…

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN) dotyczy wszystkich nieruchomości państwowych i komunalnymi (stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) z wyjątkiem: 1)  nieruchomości leśnych – gospodarowanie tymi nieruchomości podlega ustawie o lasach, 2) nieruchomości rolnych – w tym zakresie obowiązuje ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 3) nieruchomości pod autostrady – Read more…

Nowinki z Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 14 lutego 2012 r. zostały wydane dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego (TK) odnośnie spółdzielczych mieszkań (Dz.U. 2012, poz. 201) i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012, poz. 214). W pierwszym orzeczeniu TK uznał, że art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu Read more…