Tag: prawo o ruchu drogowym

Ratownicy górscy też będą kierowali ruchem drogowym

Od 2 listopada 2012 r. obowiązują niektóre przepisy zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 16 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1140). Wyposaża ono ratowników górskich w uprawnienia do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu. Uniformy ratowników górskich zostaną wyposażone w obowiązkowe elementy odblaskowe, a oni sami będą Read more…

Nowe zasady przejazdów pojazdami nienormatywnymi

19 października 2012 r. weszła w życie obszerna nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321). W związku ze nowelą oraz całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi, łącznie z trybem uzyskiwania zezwoleń, rodzajami zezwoleń, odpłatnością za ich uzyskanie, skończywszy na Read more…

Nowe przepisy o badaniach technicznych pojazdu

Również 8 października 2012 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. 2012, poz. 996), które m.in. wprowadza zapisy o tym, że po stwierdzeniu usterki w pojeździe, zostanie ona Read more…

Zmiany dla rowerzystów

Od 8 października 2012 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 997), które zwłaszcza wprowadza zmiany w wyposażeniu rowerów. Zmianami są:  dopuszczenie zdemontowania oświetlenia roweru w czasie, kiedy jego używanie nie jest wymagane Read more…

Zmiany w zasadach i wysokości punktów karnych dla kierowców

Także 9 czerwca 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012, poz. 488). Wprowadza ono nowe zasady karania punktami, wprowadza karanie punktami za niektóre wykroczenia, a także zmienia wysokość tych punktów. Rozporządzenie określa między innymi sposób punktowania Read more…

Nowe rozporządzenie w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych

7 czerwca 2012 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2012, poz. 481). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie z 2002 r. Rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do dotychczasowych wymagań dotyczących znaku Read more…

Nowe rozporządzenie o opłacie ewidencyjnej wchodzi w życie

26 kwietnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej z dnia 16 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 447). Określa ono m.in. wysokość opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego czy zalegalizowanych tablic rejestracyjnych. I tak m.in. wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi za wydanie: a) dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, b) pozwolenia Read more…

Wreszcie wiadomo jak obliczać masę ładunków drewna

Od 19 stycznia 2012 r. obowiązuje cząstka przepisów zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321) wprowadzając przepisy o ustaleniu rzeczywistej masy pojazdu przy przewozie drewna poprzez dodanie do art. 61 ust. 15 i 16. Pozostałe przepisy tej noweli wejdą w Read more…

Rowerzyści w zgodzie z prawem

akacje to okres wzmożonej aktywności rowerzystów, którzy porzucają autobusy czy auta na rzecz jednośladów. Jest to również wzmożony okres wypadków przy udziale rowerzystów, którzy jeżdżąc nie stosują się do przepisów, bądź znajdują się pod wpływem środków odurzających.