Tag: prawo ochrony środowiska

Polska stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

W wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia 2012 r. Polska stała się stroną Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. 2012, poz. 1300). Protokół w sprawie Read more…

Protokół wejdzie w życie wobec Polski

Również 27 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. 2012, poz. Read more…