Tag: prawo podatkowe

Nowe deklaracje w podatku akcyzowym

1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2012, poz. 1532), a z datą 10 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku Read more…

Limit zwolnienia od instalowania kas fiskalnych obniżono do 20.000 zł

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012, poz. 1382). Istotną zmianą wynikającą z przepisu nowego rozporządzenia jest obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość. Obecnie nie mają Read more…

Zmiany w rozporządzeniu VAT-owskim odnośnie odliczeń u małych podatników

1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1485). W związku ze zmianą w zakresie powstania obowiązku podatkowego u małych podatników rozliczających się metodą kasową (zgodnie z nowelizacją ustawy o Read more…

Ulga internetowa jeszcze nie zlikwidowana, choć ograniczona

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1278), która zmieniła uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci. Przepis noweli wprowadzają roczny limit w Read more…

Modyfikacje w deklaracjach w podatku VAT

1 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać: zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1550) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz.U. 2012, Read more…

Nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania e-deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2013 r. także obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2012, poz. 1537). W aktualnej regulacji uwzględnione zostały najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. W zeszłym roku ok. 2 mln Read more…

Wprowadzenie wyłączeń stosowania tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjnej

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowela ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1530) przewidująca, że w wyjątkowych sytuacjach nie będą stosowane tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjne, czyli ograniczenia wynikające z przekroczenia tzw. pierwszego i drugiego progu ostrożnościowego, tj. odpowiednio 50 proc. Read more…

Pojęcie pośredniczącego podmiotu tytoniowego już weszło w życie

Od 24 grudnia 2012 r. obowiązuje także część przepisów zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1456). Chodzi o dwie zmiany przepisów w ustawie o podatku akcyzowym odnośnie wprowadzenia definicji pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz o obowiązkach powiadomienia naczelnika urzędu celnego o wykonywaniu przez ten Read more…

Nowe wzory formularzy identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podatkowych

Od 22 grudnia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1369). W rozporządzeniu zmienione zostały wzory formularzy: – zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2 (wariant 8), Read more…