Tag: prawo rolne

Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1523) przewidująca, że w 2013 r. obowiązywać będą dotychczasowe zasady opłacania tych składek, uzależniające ich wysokość od wielkości gospodarstwa. Zmieniono w ogóle tytuł ustawy na „ustawę o Read more…

Zmiana ustawy o organizacji rynków niektórych produktów rolnych

Również od 15 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1258). Nowelizacja wdraża zmienione przepisy unijne ograniczające wsparcie finansowe dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw. Zmienia Read more…

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym chorób zawodowych

1 sierpnia 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 8 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 662), w którym m.in. rozszerzono katalog instytucji, którym należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej. Od teraz przez „właściwego powiatowego inspektora sanitarnego” rozumie się właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego, Read more…

Niektóre przepisy rolnej ustawy weszły dopiero teraz w życie

1 sierpnia 2012 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 243) wprowadzające zmiany do ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich (…) oraz do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ustawie o płatnościach w ramach Read more…

Czy wspólnoty gruntowe wreszcie będą uporządkowane ?

Ministerstwo Rolnictwa planuje w końcu uporządkować sprawę wspólnot gruntowych. Projekt Ministerstwa przewiduje, że uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie będą osoby fizyczne i prawne posiadające gospodarstwa rolne, w przypadku gdy nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata przed datą wejścia w żucie nowelizacji faktycznie z tych wspólnot korzystały. Jeśli natomiast do takiej wspólnoty będą należeć lasy, grunty Read more…

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Do 14 lutego 2001 roku do gospodarstw rolnych stosowany był szczególny reżim dziedziczenia. Gospodarstwo rolne traktowane było jako odrębna część spadku, regulacje były bardzo restrykcyjne. Dziedziczenie ustawowe 31 stycznia 2001 Trybunał Konstytucyjny wydał wyroku, w którym uznał za niezgodne z Konstytucją art. 1059-1064 Kodeksu cywilnego. Wyrok wszedł w życie 14 lutego 2001 roku. Od tego Read more…

Przedmiot i funkcje ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ochrona gruntów rolnych i leśnych ma w Polsce ponad 40 letnią tradycję. Po raz pierwszy wprowadzała ja ustawa stawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. Jednak ówczesne normy różniły się znacznie od dzisiejszych uregulowań. Obowiązywała ochrona w aspekcie produkcyjnym, tj. obowiązek rolniczego wykorzystania gruntu rolnego. Został Read more…