Tag: prawo rynku kapitałowego

Współpraca oraz wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego ustanowiona

Z dniem 26 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1385). Ustawa wdraża dyrektywę 2010/78/UE, która zwiększa integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego (kosztem coraz większej kontroli). Przewiduje współpracę oraz wymianę informacji między Komisją Read more…