Tag: prawo rzeczowe

Zmienione formularze w postępowaniu wieczystoksięgowym

6 listopada 2012 r. to dzień wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym z dnia 5 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1148). Zmiany formularzy mają charakter techniczny. Nowelizacja ma usunąć wątpliwości związane ze sposobem wypełniania formularzy w przypadku, gdy wnioskodawca Read more…

Służebności gruntowe

Służebności gruntowe należą do ograniczonych praw rzeczowych na    nieruchomości. Zostały uregulowane w art. 285-295 Kodeksu cywilnego. Instytucja służebności najczęściej służy rozwiązywaniu różnego rodzaju sporów sąsiedzkich, ale nie tylko. Służebność gruntowa ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej części poprzez wprowadzenie pewnych ograniczeń na nieruchomości obciążanej. Służebność gruntowa związana jest z prawem własności nieruchomości Read more…