Tag: prawo spółdzielcze

Termin spłaty kredytu wydłużony do 31 grudnia 2017 r.

Z dniem 29 grudnia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1413). Zawiera rozwiązania służące udzieleniu pomocy państwa w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja Read more…

Uchylono niektóre przepisy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Z dniem 4 grudnia 2012 r. weszła z życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 989). Uchylono w tej ustawie art. 35 ust. 4 i 42 oraz art. 44 ust. 11, 21 i 4. Nowelizacja ta jest spowodowana wyrokami Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy o spółdzielniach z Read more…

Nowinki z Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 14 lutego 2012 r. zostały wydane dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego (TK) odnośnie spółdzielczych mieszkań (Dz.U. 2012, poz. 201) i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012, poz. 214). W pierwszym orzeczeniu TK uznał, że art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu Read more…