Tag: prawo telekomunikacyjne

Uproszczenie przepisów o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

16 grudnia 2012 r. weszła w życie większa część przepisów nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1256). Została uproszczona procedura wydawania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Wprowadza także inne zasady wykonywania przez zarządców dróg obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych Read more…