Tag: prawo transportowe

Jednolity europejski obszar kolejowy utworzony

Od 15 grudnia 2012 r. obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.UrzUEL.2012.343.32). Ma ona na celu większą integrację sektora transportu w Unii. Przepisy dyrektywy dyrektywy określają: a) zasady mające zastosowanie do zarządzania infrastrukturą kolejową oraz przewozów kolejowych wykonywanych przez istniejące Read more…

Interoperacyjność już w polskim prawie

Od 28 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1372) wprowadzająca dość obszerne zmiany w tym akcie. Istotą całego projektu na poziomie Unii Europejskiej jest stworzenie konkurencyjnego systemu kolei opartego na tzw. interoperacyjności, rozumianej jako zdolność kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego Read more…