Tag: prawo ubezpieczeń społecznych

Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1523) przewidująca, że w 2013 r. obowiązywać będą dotychczasowe zasady opłacania tych składek, uzależniające ich wysokość od wielkości gospodarstwa. Zmieniono w ogóle tytuł ustawy na „ustawę o Read more…

Becikowe limitowane

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1255) wprowadzająca kryterium dochodowe w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Realizuje ona rządowe postulaty zgłoszone przez premiera w exposé. Becikowe ma trafiać jedynie do rodzin, których dochód w przeliczeniu na osobę Read more…

Jest nowe świadczenie z ZUS – specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1548), która wprowadza modyfikacje w świadczeniu pielęgnacyjnym oraz dodaje nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowelizacja zmierza do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego poprzez: dostosowanie rozwiązań systemowych do potrzeb Read more…

Zmiany w niektórych ustawach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

1 stycznia 2013 r. to data początku obowiązywania noweli niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1544). Zmiany są niezbędne, aby system prawny regulujący od początku 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn był spójny. Regulacja dotyczy m.in. i związana jest Read more…

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy

Od 24 sierpnia 2012 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Zmiana jest datowana na 1 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 909). Główną zmianą jest zmiana wzoru karty Read more…

Przepisy o zasiłkach niezgodne z ustawą zasadniczą

1 czerwca 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt P 12/10 (Dz.U. 2012, poz. 622). Art. 48 ust. 2 (ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego niebędącego pracownikiem) i art. 52 (ustalanie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego) ustawy z dnia 25 czerwca Read more…

Już nie będzie podwójnego karania

Także 31 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 611). Główną zmianą jest to, że płatnicy składek jako osoby fizyczne nie będą karani za ich nieopłacanie opłatą dodatkową przez ZUS i jednocześnie karą na podstawie Kodeksu Karnego. Jest Read more…