Tag: prawo wojskowe

Nowe rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2012, poz. 1502). Rozporządzenie nieznacznie zmienia poprzednie rozporządzenie z 2010 r. Zmiany dotyczą głównie szczegółowych norm umundurowania i wyekwipowania zawartych w Załączniku Read more…