Tag: przedawnienie

Instytucja przedawnienia w prawie cywilnym

Instytucja przedawnienia została uregulowana w części ogólnej kodeksu cywilnego, w art. 117 i następne. Służy ona ograniczeniu możliwości dochodzenia roszczeń, które stały się wymagalne lub mogły stać się wymagalne po upływie określonego czasu. Ma to na celu stabilizowanie stosunków prawnych i rozbieżności między stanem prawnym a stanem faktycznym. Po upływie określonego czasu ( terminu przedawnienia) Read more…