Tag: rachunkowość

Zmiany w rachunkowości dla podmiotów publicznych

16 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, Read more…