Tag: rozwód

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania. Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka. Ne tej podstawie Sąd ustala Read more…

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków. Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym powyższych kwestii. Na nowo  kształtuje on sposób wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci, rozwodzących się Read more…

Wina rozkładu pożycia

Winę rozkładu pożycia określa sąd orzekając rozwód, tym samym określa kto jest winny rozpadowi związku małżeńskiego tj. czyje zachowanie lub zaniedbanie doprowadziło do rozkładu pożycia (Kodeks rodzinny i opiekuńczy , art. 57). Bez wyjaśnienia i oceny, który z małżonków poniósł winę za rozkład związku małżeńskiego nie jest możliwa ocena przez sąd, czy rozwód jest dopuszczalny. Read more…

Skutki prawne rozwodu i separacji.

Rozwód to wyrok sądu orzekający rozpad, zakończenie trwania związku małżeńskiego, na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Separacja z kolei, polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna nie tylko z powodu bólu emocjonalnego czy poszkodowania  jednej ze stron. Dlatego też, warto poznać konsekwencje rozwodu i separacji, aby podjąć właściwą decyzję prawną Read more…

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) to świadczenia uiszczane na rzecz osoby fizycznej, do których zrealizowania zobowiązania jest inna osoba fizyczna. Świadczenia te mogą wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, lub małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny dotyczy w pierwszej kolejności rodziców dziecka. Gdy nie jest to możliwe, świadczenia te przechodzą na dalszych krewnych, dziadków, Read more…

Separacja małżeńska

Separacja polega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Według prawa polskiego przesłanką separacji jest zupełny rozkład pożycia małżonków (lecz nie jednocześnie trwały, albowiem jest to przesłanką orzeczenia rozwodu). W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym normy dotyczące Read more…

Ustanie małżeństwa; pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

Małżeństwo ustaje w trzech przypadkach: 1. Śmierć małżonka 2. Uznanie za zmarłego 3. Prawomocny rozwód Ustanie z powodu uznania za zmarłego: Chwilą ustania jest chwila, która w orzeczeniu wpisana jest jako chwila śmierci. Ten z małżonków, który przeżył może nowy związek, który nie będzie nieważny, nawet jeśli okaże się że ten co uznany za zmarłego Read more…