Tag: sądy 24-godzinne

Na czym polega postępowanie karne w sądach 24-godzinnych?

Z dniem 8 czerwca bieżącego roku weszła nowelizacja ustawy kodeksu postępowania karnego dotycząca sądów 24-godzinnych. Ustawa w starej formie została wprowadzona z dniem 12 marca 2007 roku. Miała ona usprawnić prace sądów, tak aby proste prawnie przewinienia były rozpatrywane szybciej.   Pomysł sądów 24-godzinnych miał na celu jak najlepsze usprawnienie postępowania karnego. Tak, aby maksymalnie Read more…