Tag: sądy

Jest nowe rozporządzenie w sprawie czynności asystentów sędziów

27 listopada 2012 r. to dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. 2012, poz. 1270). Określa ono szczegółowy zakres ich pracy. Należą do nich m.in. analiza akt sprawy, kontrola spraw odroczonych i pisanie pism nieprocesowych. Zgodnie z rozporządzeniem na zlecenie sędziego i pod Read more…

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Spełnia wymóg dwuinstancyjności postępowania sądowego gwarantowany przez konstytucje RP. Przepisy dotyczące apelacji zostały uregulowane generalnie w kodeksie postępowania cywilnego od art. 367 do art. 391. Apelacja służy zaskarżaniu merytorycznych orzeczeń sądów pierwszej instancji. Wniesienie apelacji ma na celu przeprowadzenie kontroli postępowania pierwszej instancji w zakresie zasadności i Read more…

Na czym polega postępowanie karne w sądach 24-godzinnych?

Z dniem 8 czerwca bieżącego roku weszła nowelizacja ustawy kodeksu postępowania karnego dotycząca sądów 24-godzinnych. Ustawa w starej formie została wprowadzona z dniem 12 marca 2007 roku. Miała ona usprawnić prace sądów, tak aby proste prawnie przewinienia były rozpatrywane szybciej.   Pomysł sądów 24-godzinnych miał na celu jak najlepsze usprawnienie postępowania karnego. Tak, aby maksymalnie Read more…