Tag: spadek

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości

Instytucja zachowku służy ochronie interesów określonych w prawie osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Ma za zadanie zabezpieczać interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Osobom, o których mowa przysługuje roszczenie względem spadkobierców, którzy zostali powołani do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej ( tzw. zachowek ). W ten sposób uprawniony Read more…

Dział spadku – sądownie czy notarialnie ?

W wyniku dziedziczenia przez kilka osób (spadkobierców) powstaje wspólność, która ma charakter przejściowy. Ustaje ona dopiero na skutek podziału majątku spadkowego. Nie ma jednak obowiązku dokonania takiego podziału – współspadkobiercy mogą pozostawać we wspólności dowolnie długo. Stan ten zmienia się, gdy przynajmniej jeden ze współspadkobierców wyrazi wolę dokonania działu. Dział spadku polega na określeniu wartości Read more…

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?

Jedynymi prawnie dopuszczalnymi dowodami nabycia praw z tytułu dziedziczenia przez spadkobiercę są: stwierdzenie nabycia spadku oraz zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia przez spadkobiercę. Jednak w pewnych przypadkach (jak na przykład wpis do księgi wieczystej) jest ono konieczne. Postępowanie Art. 1025 stanowi iż sąd na Read more…

Zapis windykacyjny

W Kodeksie cywilnym pojawiły się nowe przepisy, umożliwiające zapisanie w testamencie konkretnych przedmiotów, poszczególnym osobom. Przepisy te weszły w życie 23 października 2011 r. zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawie 18 marca 2011 r. Zmiany pojawiły się także w innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458). Nowelizacje dotyczą wprowadzenia Read more…

Prawo spadkowe. Testament i dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie, czyli przekazanie w spadku majątku, może być zasądzone tytułem stosownego dokumentu, jaki stanowi testament (mamy wówczas do czynienia z dziedziczeniem testamentowym), oraz może być ono regulowane ustawą (dziedziczenie ustawowe). Dziedziczenie testamentowe ma zawsze pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym i nie znajduje ono zastosowania tylko w przypadku, gdy testament nie został sporządzony. Najpopularniejszym rodzajem testamentu jest Read more…