Tag: spółka akcyjna

Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużej liczby akcjonariuszy, chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie ma kapitał zakładowy. Ze względu na rodzaj akcjonariatu możemy wyróżnić: 1. Spółki prywatne (zwane też zamkniętymi, z angielskiego closed companies) – w przeciwieństwie do spółek publicznych Read more…

Aporty pozorne i aporty ukryte

Aporty pozorne to są takie przedmioty wkładu niepieniężnego, które teoretycznie mogą być wniesione w formie wkładu np. znak towarowy. Biorąc pod uwagę konieczność umotywowania tych wkładów oraz kryterium zdolności aportowej (bo tu nabiera znaczenia to trzecie kryterium – czyli przydatność i faktyczna dostępność dla spółki), to nie każdy znak towarowy będzie dla spółki potrzebny i dostępny Read more…

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. II

Jeżeli ma dojść do nabycia mienia przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej, to również należy to określić w sprawozdaniu założycieli. To oznacza, że jak założyciele umawiają się, ile każdy z nich wniesie w postaci wkładów, to też muszą założyć, że jeśli chcą coś zakupić dla spółki przed rejestracją, to muszą to określić i wycenić w sprawozdaniu. Trzeba Read more…