Tag: spółka z o.o.

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarcie umowy spółki

Tworzenie spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie z o.o.) jest spółką kapitałową. Od spółek osobowych odróżnia je sam cel – spółka z o.o. może być tworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. (Art. 151. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu Read more…

Problematyka wkładów w spółce z o.o.

Jeśli chodzi o problematykę wkładów znaczenie ma tutaj: Zdolność aportowa, Przepisy odnoszące się bezpośrednio do wnoszenia tych wkładów, gwarantujące pełne pokrycie kapitału zakładowego: a) odpowiedzialność za wady wkładu –  jest to odpowiedzialność wyrównawcza, art.  14 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce Read more…

Co nie może być przedmiotem wkładu w spółce z o.o. ?

Przedmiotem wkładu nie mogą być: 1. Prawa niezbywalne (np. użytkowanie, chociaż można ustanowić użytkowanie na rzecz spółki) oraz świadczenie pracy lub usług (art. 14 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – KSH), 2. Prowizja grynderska (art. 158 § 2 KSH), czyli wynagrodzenie za usługi świadczone przy tworzeniu spółki, dodatkowo to wynagrodzenie nie może być wypłacane ze środków pochodzących Read more…