Tag: unieważnienie małżeństwa

Skutki unieważnienia małżeństwa

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa – występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu: 1. Unieważnienie to akt konstytutywny (w przeciwieństwie do ustalenia nieistnienia), ale prawnie traktuje się jakby małżeństwo nie było zawarte. Powoduje to poniższe dalsze skutki. 2. Ustanie powinowactwa (w przeciwieństwie do rozwodu). 3. Powrót do poprzedniego nazwiska – z mocy prawa nie można Read more…