Tag: upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka- przesłanki i wszczęcie postępowania

Od dnia wejścia w życie ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w 2003 r. (zwana dalej Ustawą) ogłoszenie upadłości było przewidziane jedynie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla niektórych spółek nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej były wyłączone z uregulowań tej ustawy, podobnie jak z ustawy poprzedniej jeszcze z 1934 r. Wszystko zmieniło Read more…