Tag: urlop

Urlop „tacierzyński” w 2012 roku

Urlop „tacierzyński” to potoczna nazwa urlopu macierzyńskiego przysługująca ojcu dziecka. Prawo do tego urlopu jest stosunkowo nowym przywilejem, gdyż obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Od 1 stycznia 2012 roku urlop ojcowski osiągnął swój docelowy wymiar dwóch tygodni. Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego urlop ten jest okresem ochronnym, co oznacza, że w trakcie trwania Read more…

Zaległy urlop wypoczynkowy wykorzystasz do 30 września

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące problematykę zaległych urlopów pracowniczych. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( DzU. nr 232, poz. 1378), zmienia się tym samym art. 168 kodeksu pracy. Wprowadzają one zmiany w zakresie terminu, do którego Read more…

Urlop na żądanie

W ustawodawstwie Polskim odnajdujemy prawo do urlopu na żądanie. Każda pracująca osoba ma prawo by cztery razy w roku kalendarzowym skorzystać z takiego urlopu. Istnieje wiele różnic między zwykłym urlopem wypoczynkowym, a urlopem na żądanie. Ostatni z wymienionych przysługuje każdemu pracownikowi, który nie wykorzystał jeszcze limitu urlopu wypoczynkowego. Dzieje się tak dlatego, że urlop na  Read more…