Tag: wierzytelność

Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku sprzedaży. Sporządzenie planu podziału pojawia się także kiedy suma uzyskana w wyniku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych następuje Read more…

Solidarność dłużników i wierzycieli cz. II

Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych zwalnia pozostałych. Może też spełnić to świadczenie po części każdy. Gdyby jednak dłużnicy solidarni nie wiedząc o swoich wzajemnych działaniach spełnili świadczenie wielokrotnie, to tamte kolejne świadczenia będą świadczeniami nienależnymi, bez podstawy, i można domagać się jego zwrotu. „Reprezentacja na korzyść pozostałych dłużników” oznacza, że działania podejmowane przez Read more…

Pojęcie wierzytelności i długu

Zobowiązanie z art. 353 Kodeksu Cywilnego (KC) polegać może zarówno na działaniu lub aktywnym zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od czynności, które taka osoba mogłaby wykonywać. Źródła tego zobowiązania mogą być różne – najczęściej są to czynności prawne, umowy, ale również źródłem może być czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie, orzeczenia sądowe czy akty administracyjne. Klasyczny model zobowiązania Read more…