Tag: wina

Zawinienie jako przesłanka odpowiedzialności karnej

Trzecia przesłanka odpowiedzialności karnej, a patrząc na to z innej strony trzeci element struktury przestępstwa to oczywiście zawinienie. O odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu Karnego (KK) czy Kodeksu Wykroczeń (KW) można mówić tylko wtedy, gdy czyn ten jest czynem zawinionym. Nie mamy w tym wypadku możliwości sięgnięcia do definicji, bo ani KK ani KW, ani Read more…

Niepoczytalność sprawcy jako okoliczność wyłączająca winę

Ustawodawca w Kodeksie Karnym (KK), nie definiując pojęcia winy, przewidział jednak sytuacje, które polegają na braku winy, jako okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Ustawodawca uznał, że są pewne typowe sytuacje, w których sprawcy nie można przypisać winy, dlatego sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej. Jeżeli sięgniemy do rozdziału III KK, który określa wyłączenie odpowiedzialności karnej, to tutaj opisane są Read more…