Tag: władza rodzicielska

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem ustawowym, ale przyjętym potocznie. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. zarządzenie opiekuńcze – przewidziane w art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Generalnie sąd może wydać jakiekolwiek zarządzenie biorąc pod uwagę oczywiście dobro dziecka, gdyż wydaje się je, jeśli dobro to jest zagrożone. Podobnie jak inne środki związane z władzą Read more…