Tag: własność intelektualna

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw  autorskich: osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste nie podlegają zbyciu ani zrzeczeniu, są ściśle i nierozłącznie związane      z   twórcą dzieła. Natomiast prawa autorskie majątkowe można zbyć zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wyraźnie stwierdza, że twórcy przysługuje Read more…

Prawo patentowe

Patent jest formą ochrony wynalazku. Przyznaje on wynalazcy prawo wyłączności oraz w pewnym sensie monopol na korzystanie z wynalazku, na czas trwania patentu. W naszym kraju patent ważny jest do 20 lat, a następnie wynalazek przechodzi do użytkowania jako tzw. domena publiczna. Dokument patentowy wydawany jest przez urząd. Uzyskanie prawa patentowego wymaga przejścia umiarkowanie skomplikowanego Read more…

Fotografie w sieci, a prawa autorskie.

Wraz z szerokim udostępnieniem fotografii cyfrowej, Internet zaroił się od zdjęć. Swoje dzieła zamieszczają nie tylko domorośli fotografowie amatorzy, ale też wykształceni profesjonaliści wysoko ceniący swoją pracę. Tak wielkie rozpowszechnienie fotografii, pociągnęło za sobą szereg sporów i batalii o prawa autorskie. Nieświadomy internauta spontanicznie skopiuje znalezioną w sieci grafikę, po czym zachwycony jej walorami artystycznymi Read more…

Ochrona własności intelektualnej. Prawa autorskie.

Własność intelektualną stanowią wszelkie zasoby i dobra niematerialne, dotyczące monopoli prawnych, chroniących przedmioty własności intelektualnej, czyli inaczej mówiąc wytwory artystyczne, naukowe czy wynalazcze określonej osoby fizycznej (prawa autorskie), jak i własności przemysłowe (patenty, wzory użytkowe, znaki fabryczne lub handlowe). Ochronę wyżej wymienionych dóbr, polskie prawo reguluje na podstawie takich dokumentów jak: Ustawa o prawie autorskim Read more…