Tag: Wspólnota Europejska

Procedury legislacyjne Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie zasiadające w Radzie Unii Europejskiej, dzieląc swe kompetencje z Parlamentem Europejskim, pełnią niemałą rolę prawotwórczą. Aby rozporządzenie, dyrektywa, czy inny akt prawny o charakterze wiążącym został przyjęty, niezbędne jest zastosowanie określonych procedur legislacyjnych. Procedura zgodnej opinii zakłada, iż dany akt może zostać zatwierdzony jedynie w przypadku, gdy Rada Unii Europejskiej uzyska bezwzględne poparcie Read more…