Tag: wykroczenia

Strażnicy miejscy (gminni) mogą więcej

4 września 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 939). Strażnicy dostali uprawnienia do karania mandatami za kolejne wykroczenia, określone w ustawie o ochronie zwierząt, Prawo Read more…

Jest już karalne złe znakowanie dróg wewnętrznych

Od 21 sierpnia 2012 r. obowiązuje wprowadzony art. 85a ustawy Kodeks Wykroczeń dodany zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010, Nr 152, poz. 1018) zakładający, że wykroczeniem jest naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych.  Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym strefie ruchu Read more…

Nowe uprawnienia pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)

Dnia 21 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 4 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 634). Nadało ono możliwość karania mandatami przez pracowników GITD za większą ilość Read more…

Nowe grzywny za wykroczenia

31 maja 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2012, poz. 527). Celem zmian jest dostosowanie przepisów do nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r. Ustawa ta uszczegóławia, w stosunku Read more…

Kara za brak biletu

Czy jeżdżenie bez biletu się opłaca? Gapowicze, którzy korzystają ze środków komunikacji miejskiej narażeni są na dwa rodzaje kar. Po pierwsze jedną z sankcji za przejazd bez ważnego biletu jest kara pieniężna w postaci mandatu. Ponadto możliwe jest także wymierzenie grzywny, która jest nakładana na pasażera nie posiadającego ważnego biletu, a przy tym odmawia zapłacenia Read more…

Wskazanie kierującego pojazdem, podczas wykonanego zdjęcia przez fotoradar

W związku z tym, iż samochód jest na nas zarejestrowany, zdjęcia zrobione przez fotoradar zostaną wysłane na nasz adres. Jeśli to my prowadziliśmy pojazd dostaniemy wezwanie na policję i mandat lub sam mandat za przekroczenie prędkości, który należy zapłacić. Zdarza się jednak tak, że nie zawsze tylko my prowadzimy nasz samochód. Jeśli naszemu pojazdowi zostanie Read more…

Zakaz handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi – nowelizacja Kodeksu Wykroczeń.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wykroczeń, za handel poza miejscem wyznaczonym do tego, grozi kara grzywny, a nawet konfiskacja sprzedawanego towaru. Ustawa została uchwalona w dniu 31 sierpnia 2011 r., a weszła w życie 19 listopada, po 30 dniach od jej ogłoszenia. Zapoznać się ze zmianami można w Kodeksie wykroczeń Dz. U. Nr 224 poz. 1340, Read more…

Nowe uprawnienia straży miejskiej

1. marca tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień strażników miejskich i gminnych. Od tego dnia funkcjonariusze mają prawo nakładać mandaty na m.in. na tych którzy nie dość starannie opiekują się swoimi dziećmi,  dopuszczają się profanacji hymnu narodowego, czy  kierowców przekraczających prędkość. Główna zmiana w przepisach polega na nadaniu prawa wystawienia mandatu strażnikom Read more…

Kontratyp – charakterystyka

Mianem kontratypu możemy określić taką okoliczność, która wyłącza karną bezprawność czynu. Określenie danego zdarzenia mianem kontratypu nie świadczy jednak o tym, że stało się ono automatycznie zgodne z prawem. Konsekwencją tego zapisu jest bowiem stwierdzenie, iż dany czyn, który posiada cechy czynu zabronionego, nie jest przestępstwem w danym przypadku. Brane są więc pod uwagę okoliczności Read more…

Kara za spożywanie alkoholu w miejscach publicznym

Zgodnie z przepisami ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spożyywanie alkoholu w niektórych miejscach jest zabronione. Nie przestrzeganie tej zasady związane jest z poniesiem kary za popełnione wykroczenie. Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na Read more…