Tag: wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wyróżniamy dwa rodzaje potrąceń z wynagrodzenia za pracę: Potrącenie właściwe – polegające na umorzeniu wierzytelności pracodawcy wobec pracownika, opisane jest w treści art. 91 § 1 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Wymaga ono zgody Read more…