Tag: zasiłek pogrzebowy. ubezpieczenia

Warunki które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie jednorazowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego celem jest zwrot kosztów związanych z pogrzebem. Zasiłek ten przysługuje w stałej wysokości 4000 zł, która jest jednakowa dla wszystkich obywateli. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub podmiotowi , które poniosły koszty pogrzebu, niezależnie od tego czy jest ona członkiem rodziny zmarłego, np gminie, powiatowi, Read more…