Tag: zezwolenie

Zezwolenie na wycięcie drzewa

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli na naszej nieruchomości rośnie drzewo lub krzew , które chcielibyśmy wyciąć musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Zezwolenie tego rodzaju wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku drzew i krzewów rosnących na terenie  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wycięcie drzewa bez zezwolenia skutkować może nałożeniem Read more…