Tag: związki zawodowe

Pracownik supermarketu

Od kilku lat w Polsce znane są już przypadki łamania praw pracowników supermarketów. Naruszane są przepisy o pięciotygodniowym tygodniu pracy, wynagrodzeniu za nadgodziny czy nocne zmiany. Umowy są konstruowane na niekorzyść pracowników, a i urlopy nie są przydzielane w terminie. Pomimo nagłaśniania tych spraw wciąż niewiele się zmienia. W polskich hipermarketach pracują setki osób. W Read more…

Charakter zapytania o pracowników objętych ochroną

Niekoniecznie w każdym przypadku pracodawca ma wystąpić do organizacji związkowej z zapytaniem o listę osób objętych ochroną, jeżeli pracodawca z innych pewnych źródeł ma informację że pracownik korzysta lub nie z ochrony i ta informacja jest na tyle wiarygodna, że nie widzi potrzeby jej weryfikowana (tak uważał prof. Sanetra). Wówczas pracodawca postąpi stosownie do informacji, Read more…

Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Podczas gdy nie wszyscy korzystają z ochrony związkowej, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wieloma związkami zawodowymi, to trzeba wiedzieć który związek którego pracownika reprezentuje. Aby ułatwić pracodawcy wywiązanie się z obowiązku konsultacji mamy kolejny obowiązek informacyjny, tym razem w art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych, który stanowi, że pracodawca zgłasza się do zakładowej organizacji Read more…

Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Ochrona może dotyczyć pracowników niezrzeszonych, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki : 1) pracownik sam z własnej inicjatywy zwrócił się o ochronę zz nie może osoby niezrzeszonej z urzędu objąć ochroną; mamy do czynienia z negatywną i pozytywną wolnością związkową; pozytywna  – każdy może przystąpić do związku zawodowego (zz) i z tego tytułu  nie powinien być dyskryminowany, negatywna Read more…

Podmioty korzystające z ochrony związkowej

Rozważmy sytuację taką, że pracodawca otrzymał informację o liczebności pracowników i nakładców zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej (zoz), ale uznał, że ta informacja jest nieprawdziwa i rozwiązał umowę o pracę bez konsultacji związkowej, a pracownik odwołał się do sądu. Pracodawca mógłby dowodzić, że nie miał obowiązku konsultacji związkowej, bo nie miał partnera związkowego i wtedy sąd rozpoznawałby Read more…