Towar w rozumieniu ustawy o VAT

Towar jest rzeczą ruchomą, ale towarem są również wszelkie postacie energii i grunt, który na gruncie poprzedniej ustawy nie był w ogóle objęty podatkiem VAT.

Towary muszą być przedmiotem obrotu, gdyż ustawy nie stosuje się czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Definicja w słowniczku ustawy jest następująca:

6)  towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 6 ustawy oVAT reguluje wyłączenia i tak przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.