Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda np.:
a) krótszy wyjazd
b) choroba
c) krótszy pobyt w więzieniu.
W razie odpadnięcia przesłanek zawieszenia władza rodzicielska będzie odwieszona – następuje to w drodze orzeczenia sądu opiekuńczego, ale sąd ma obowiązek wydać to orzeczenie. Zawieszenie nie powoduje utraty władzy, choć skutki są podobne.